Taneční skupina s názvem VIA NOBILIS, neboli CESTA K UŠLECHTILOSTI,

labutí pannabyla založena v roce 1995 Martinou Svobodovou, která vystudovala balet na taneční konzervatoři.

Původním záměrem tohoto tančení bylo umožnit ženám, které nikdy netančily, vnímat hudbu nejen svým nitrem, ale též se stát součástí této hudby prostřednictvím vlastního pohybu, a tak prožívat harmonii duše a těla.

Od roku 1996 se počalo toto tančení ubírat ještě dalším směrem, a to díky nově příchozím ženám, které před lety tanči
ly ve Státním souboru písní a tanců a v této době již byly v seniorském věku. Díky jednoduchosti a přirozenosti tohoto tanečního projevu mohly se znovu společně scházet a ve společném tanci prožívat dar přátelství, vzájemné lidské sounáležitosti a úcty.

Díky laskavé vstřícnosti KLUBU MLÁDEŽE A DĚTÍ KLAMOVKA PRAHA 5 se i nadále pravidelně scházíme každý týden v pondělí a tančíme společně od 13,00 – 14,00 hod.

V posledních letech našeho společného setkávání jsme si přály naším tancem předávat druhým lidem poznání, že je třeba v životě prožívat radost, ušlechtilost a krásu, neboť to vše povznáší ducha a sílí tělo. Člověk totiž má a může působit ušlechtile a důstojně v jakémkoliv věku. Také Vám mohu s přesvědčením říci, že radost, kterou společně prožíváme, je až nakažlivou a odhání vždy zcela bezpečně jakékoliv bolesti těla a chmury duše.

Proto jsme začaly se svým tancem i veřejně vystupovat. Zatím jen pro domovy seniorů, kam jsme byly pozvány. Naší touhou není předvádět druhým lidem své dovednosti ve věku požehnaném, ale předat lidem prožití ženské důstojnosti a zralosti spojené s jiskrou radosti.

Proto vážené dámy přijměte naše pozvání do světa krásné hudby a tance, který se snaží jít po cestě ušlechtilosti. Uvítáme každou ženu, která by si přála s námi to vše prožívat. Dle zájmu je možné se buď přidat k naší stávající skupině anebo vytvořit další, novou skupinu a začít od začátku po malých jednoduchých krůčcích.

V případě zájmu prosím napište na e-mail: martina@via-nobilis.cz

Se srdečným pozdravem
Svobodová Martina

 

FacebookTwitterGoogle+

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY NA STRÁNKÁCH:

Pozdrav Slunci

| |

Taneční vystoupení při příležitosti Zahradní slavnosti v Zahradním dvoře Listen. READ MORE