Ženy v politice

posted in: Úvahy | 0

Poslední dobou se stále více vynořují úvahy nad kvótami žen nejen v politice, ale v řídících funkcích všeobecně. Společnost vychází z potřeby zlepšit jednání čelních představitelů politiky, neboť vnímá, jaký morální rozklad se nese z vedení a řízení státu. To, … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Umět se radovat z toho, co máme

posted in: Úvahy | 0

My lidé jsme zvláštní tvorové. Tolik toužíme být šťastní, prožívat chvíle radosti a sounáležitosti s druhými, ale stále si stěžujeme, že k tomu nemáme důvod. Pro věci, které si urputně přejeme mít, nevidíme to, co již máme. Stále si stýskáme, … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Moudrá rada nad zlato

posted in: Úvahy | 0

V jedné známé pohádce se král ve svízelné situaci ptal svých rádců: „Moudří rádcové, co mám dělat? Teď je každá rada drahá.“ Jenže rádcové nebyli moudrými, ale zištnými, a nikdy svému králi neradili moudře ve prospěch země, ale vždy jen ve prospěch … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Čistá radost je umění ducha

posted in: Úvahy | 0

Již mnohokráte jsme slyšeli o tom, že největší modlitbou a díkem Stvořiteli je radostný čin. Tuto větu pochopí snad každý, kdo umí číst. Ale chápeme ji opravdu ve své podstatě přesně tak, jak je míněna? Vzpomeňme si na pohádku, kde … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Citové vydírání

posted in: Úvahy | 0

To, že vydírání je veskrze špatná věc, se shodneme asi všichni. Obecně je známo mnoho podob vydírání, které dokáže rozpoznat každý z nás. Vydírání jde povětšinou ruku v ruce s neurvalostí, úskočností, s vědomým chtěním ublížit či získat finanční prospěch. … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Vaše řeč budiž ano a ne

posted in: Úvahy | 0

Kladu si otázku, zda umíme mezi sebou vést dialog, zda umíme jeden druhému naslouchat a tím navazovat na slova slyšená ve věcném zkoumání podstaty věci, o které svůj dialog chceme vést. Když se zaposloucháte do debat, které jsou vedeny všude … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Manželstvím láska nekončí

posted in: Úvahy | 0

Láska. Mám obavu, že tento pojem je tak často používán, že se tím snižuje nádhera jeho obsahu, který tak v četnosti používání vyprchává a ztrácí jasnost čistoty, a tím pochopení jeho pravého smyslu. Žijeme ve společnosti, která chce toho tolik … Continued

FacebookTwitterGoogle+
1 2