Ženy v politice

posted in: Úvahy | 0

Poslední dobou se stále více vynořují úvahy nad kvótami žen nejen v politice, ale v řídících funkcích všeobecně. Společnost vychází z potřeby zlepšit jednání čelních představitelů politiky, neboť vnímá, jaký morální rozklad se nese z vedení a řízení státu. To, … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Umět se radovat z toho, co máme

posted in: Úvahy | 0

My lidé jsme zvláštní tvorové. Tolik toužíme být šťastní, prožívat chvíle radosti a sounáležitosti s druhými, ale stále si stěžujeme, že k tomu nemáme důvod. Pro věci, které si urputně přejeme mít, nevidíme to, co již máme. Stále si stýskáme, … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Moudrá rada nad zlato

posted in: Úvahy | 0

V jedné známé pohádce se král ve svízelné situaci ptal svých rádců: „Moudří rádcové, co mám dělat? Teď je každá rada drahá.“ Jenže rádcové nebyli moudrými, ale zištnými, a nikdy svému králi neradili moudře ve prospěch země, ale vždy jen ve prospěch … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Čistá radost je umění ducha

posted in: Úvahy | 0

Již mnohokráte jsme slyšeli o tom, že největší modlitbou a díkem Stvořiteli je radostný čin. Tuto větu pochopí snad každý, kdo umí číst. Ale chápeme ji opravdu ve své podstatě přesně tak, jak je míněna? Vzpomeňme si na pohádku, kde … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Citové vydírání

posted in: Úvahy | 0

To, že vydírání je veskrze špatná věc, se shodneme asi všichni. Obecně je známo mnoho podob vydírání, které dokáže rozpoznat každý z nás. Vydírání jde povětšinou ruku v ruce s neurvalostí, úskočností, s vědomým chtěním ublížit či získat finanční prospěch. … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Vaše řeč budiž ano a ne

posted in: Úvahy | 0

Kladu si otázku, zda umíme mezi sebou vést dialog, zda umíme jeden druhému naslouchat a tím navazovat na slova slyšená ve věcném zkoumání podstaty věci, o které svůj dialog chceme vést. Když se zaposloucháte do debat, které jsou vedeny všude … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Manželstvím láska nekončí

posted in: Úvahy | 0

Láska. Mám obavu, že tento pojem je tak často používán, že se tím snižuje nádhera jeho obsahu, který tak v četnosti používání vyprchává a ztrácí jasnost čistoty, a tím pochopení jeho pravého smyslu. Žijeme ve společnosti, která chce toho tolik … Continued

FacebookTwitterGoogle+

Den žen anebo Den matek?

posted in: Úvahy | 0

Je to pár dnů, co naše společnost slavila Den matek. Tento svátek se snaží tvářit jako mnohem důležitější oslava, než kdysi propagovaný Den žen. Rozum se nám snaží podstrčit znehodnocení pojmu Den žen tím, že jej spojuje s určitým prožíváním, … Continued

FacebookTwitterGoogle+
1 2