Den žen anebo Den matek?

Den žen anebo Den matek?

posted in: Úvahy | 0

Je to pár dnů, co naše společnost slavila Den matek. Tento svátek se snaží tvářit jako mnohem důležitější oslava, než kdysi propagovaný Den žen. Rozum se nám snaží podstrčit znehodnocení pojmu Den žen tím, že jej spojuje s určitým prožíváním, které však s tímto pojmem nesouvisí. Není lepší jen očistit pojem, který byl zneužit k propagandě a pochopit správně jeho smysl?

Já osobně bych se přimlouvala, abychom my ženy slavily Den žen. Ale myslím oslavu ženství, pravého ženství. Možná právě proto, že se dnes již zcela toto ženství v naší společnosti vytrácí, vzniká zde v naší zemi myšlenka, že tento svátek vlastně není potřeba již slavit, že by bylo dobré slavit pouze Den matek. Přicházím však s touto úvahou.

Oprostěme se nyní od toho, že MDŽ neboli Mezinárodní den žen máme ve své mysli jako pojem, který byl komunistickým režimem zneužit.

Zkusme si tento pojem, tento svátek, představit jako den, kdy se budeme my ženy zcela vědomě a plně snažit uctívat svým chováním pravé ženství. Nesnažme se myslet na tento den jako na svátek, kdy bychom měly být uctívány a obdarovávány, ale obdarovávejme, jak nejlépe dokážeme, svým půvabem, svou jemností citů, svou láskou a pochopením. Vnášejme tím do společnosti harmonii a úctu.

Vím, že se o to mnohé snažíme každý den. A také vím, jak to není snadné a jednoduché, přes všechny těžkosti dnešního života, udržet si své spojení se světlými vlákny, které nám dávají posilu a podporu.

Zkusme však s plným vědomím zachytávat vlákna pravého ženství co nejvíce právě v den, který je slaven jako Den žen. Jistě budeme obohacené novým prožitím a občerstvující silou.

Pokud budeme umět správně oslavit Den žen, bude pak samozřejmostí, že z pravých žen vyrostou pravé matky.

A je ještě jeden důvod, proč slavit spíše Den žen. Ne všechny ženy zde na Zemi jsou matkami. Všechny jsou však ženami, které by měly rozvíjet své ženství k rozkvětu společnosti.

Být matkou ještě není samo o sobě to nejdůležitější. Být však pravou ženou, a následně pak také i skutečně dobrou matkou, vyžaduje totiž jisté úsilí.

Posilujme se tedy vzájemně svými čistými myšlenkami a svou jemnou ženskostí nejvíce právě v tento den, kdy můžeme takto slavit Den žen. Pojem, který může být tak očištěn od znehodnocení v době rudých karafiátů a bonboniér. Avšak i ten rudý karafiát je květina, která by mohla být očištěna od myšlenek, jež byly k ní přimknuty mnohdy nevhodnou oslavou, nemající nic společného se ženstvím jako takovým.

Prosím, pozvedněme tedy tento pojem oslavy ženství tak, aby opět naše společnost chtěla tento den slavit jako den, který přináší požehnání a rozvoj pravého lidství v celé společnosti.

FacebookTwitterGoogle+