Vážení návštěvníci stránek Via Nobilis,

Vážení návštěvníci stránek Via Nobilis,

posted in: Úvahy | 0

prostřednictvím těchto stránek se s vámi chci podělit nejen o krásu pohybu v postupně uveřejňovaných fotografiích a videích, ale také bych se s vámi ráda podělila o své úvahy na témata, která se dotýkají každého z nás.

Žijeme ve společenství rodin, vesnic, měst, krajů a zemí a čím dál tím více se sobě navzájem jako lidé vzdalujeme, nerozumíme si, nevěříme si a málokdy jsme spolu opravdu šťastní. V různých médiích čteme stále více o tom, že nedůvěra a nevěra je normální, že není snad jediný člověk, který ve svém životě nelže, a to, co je potřeba nejvíce řešit, je ekonomika a řízení společnosti. Z toho všeho skutečně pak padá na většinu z nás čím dál větší beznaděj, smutek a zoufalství, neboť jsem přesvědčená, že ve skutečnosti to vše, co se nám podsouvá jako normální, nechce nikdo z nás prožívat.

Každý člověk přece touží po štěstí, lásce, radosti, po vzájemné úctě člověka k člověku, po důvěře, po opravdovém smysluplném životě. Zkrátka většina z nás touží po vnitřní harmonii, míru a lásce. Možná ta slova mohou znít jako klišé, jako naivní představa z doby minulé. Možná je to právě tím, že jsme si těchto pojmů nevážili nikdy tak, abychom si je nenechali v jejich pravé hodnotě vzít.

Jsem však přesvědčená, že je mezi námi mnoho lidí, kteří si tyto hodnoty ve svých srdcích nesou a svůj život žijí pravdivě, plně a se štěstím ve svém srdci. Je smutné, když takoví lidé se mezi námi objeví a společnost je nazývá blázny a hledí na ně skrze prsty, podsouvajíc jim nečisté úmysly jen z nepochopení jejich čisté touhy.

A tak bych zde na těchto stránkách ráda povzbudila každého, kdo po hodnotách čistého a ušlechtilého lidství touží, aby se nebál jít za tímto svým nádherným cílem. Je přece úplně jedno, jakého jsme kdo vyznání, co je tím naším ukazatelem cesty života. Je však důležité vidět vše, co nás může spojovat a dávat nám tak možnost prožívat mezi sebou čisté a pravé lidství.

Jako jednotlivci jsme schopni změnit mnohé. Ba dokonce úplně vše! Vždyť společnost se přece skládá z jednotlivců. Nesmíme se nechat odradit zdánlivou přesilou špatností okolo nás. Čisté lidské srdce má mnohem větší sílu, než nedobré myšlení. Chce to jen trpělivost, vytrvalost a důvěru, že náš ušlechtilý cíl má smysl.

Je to tak prosté, avšak tak nesmírně těžké. Je totiž potřeba změnit sebe sama ve svém myšlení a přístupu k řešení všeho, co nás v životě potkává. Zkrátka vzít svůj život do vlastních rukou. Chtít vidět věci do hloubky jejich smyslu a nejen povrchně. Naučit se zkoumat vše za sebe a nepřejímat cizí názory. Být takovým, jak bychom si přáli, aby se druzí chovali k nám. Nečekat, až se změní ten druhý, ale změnit nejprve sebe. Každý tak, jak v hloubi duše sám za sebe cítí, že je to správné, čisté, spravedlivé a poctivé, až do těch nejmenších maličkostí, aby tak mohl konat ze svého vlastního přesvědčení.

Jako první krok k posunu vpřed zkusme druhým lidem více naslouchat. Doopravdy naslouchat a vnímat za jejich větami obrazy, které nám sdělují. Většina z nás je totiž zvyklá vnímat jen částečně, protože necháváme svou pozornost narušit nějakým slůvkem, které nám neladí do našeho vidění věcí, a už si formujeme, co na věty druhého člověka odpovíme my. Jak jeho myšlenku vidíme ze svého pohledu. Nevyslechneme tak plně druhého, a tím se ochudíme o možnost pochopit jej, vidět tu věc z jeho pohledu, ze kterého zcela přirozeně to my vidět nemůžeme, neboť jsme jiní. Máme jiný temperament, jiné zkušenosti, jinou schopnost vnímání. To je však zcela přirozené a nádherné zároveň, protože můžeme žít ve veliké pestrosti lidských povah a zralostí, které nás mohou obohacovat.

Tak vás tedy prosím, zkoumejte i sami za sebe má slova, která vám zde budu psát, a přijměte jen to, co budete sami za sebe cítit, že je pravdivé. Nechci zde s vámi vést polemiky na různá témata. Chci vám dát nahlédnout do mého srdce a mých myšlenek, abych tak mohla svou troškou obohatit druhé. Stejně tak se ráda nechám obohatit vašimi myšlenkami, které budou psány upřímně a poctivě.

M. Svobodová

FacebookTwitterGoogle+